top of page

AAG je v sklopu projekta E-AVTO - MLADI 10.10.2017 organiziral okroglo mizo OMEJITVE MOTORNEGA PROMETA V NARAVOVARSTVENO ZAŠČITENIH OKOLJIH ( TNP). 

Izhodiščna tema je bila, da je rast turizma in s tem tudi prometne obremenitve na okolje je vsak dan večja, še posebno so močno obremenjena tudi naravovarstvena področja, kot je območje Triglavskega narodnega parka. V letošnjem poletju je tako prišlo do več pobud za različne vrste omejitev motornega prometa na področju TNP. Problematika omejitve prometa na področju TNP ni nova.Že nekaj let se vrstijo pobude, razprave in različna strokovna mnenja in rešitve glede te problematike.

Na okrogli mizi so sodelovali:

Tony Mlakar, moderator – AAG,

Dr. Matej Ogrin – CIPRA Slovenija, društva za varstvo ALP

Bojan Dejak – predsednik sveta TNP,

Marija Vičar – nekdanja direktorica zavoda TNP

Franc Kramar- župan občine

Bohinj Bojan Janša – podžupan občine Kr.Gora

V razpravi so sodelovali tudi prisotni predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki pristojnih ministrstev ter nevladnih organizacij. V AAG smo mnenja, da je bilo potrebno o problematiki ponovno razpravljati, seznaniti širšo javnost o tem ter nasloviti konkretne predloge in rešitve na zakonodajalce. Z izbranimi gosti okrogle mize smo skušali izpostaviti največje probleme in nakazati možne rešitve za razbremenitev okolja.

okrogla miza TNP 1 del

okrogla miza TNP 2 del

GORENJSKA POROČILA: V Kranjski Gori se soočajo s prometno obremenjenostjo

PROJEKTI AAG SO SOFINANCIRANI IZ "0,5% DOHODNINE".

ZA NEMOTENO IZVAJANJE PROJEKTOV AAG LAHKO PRISPEVATE TUDI VI – NIČ NE STANE!!! 

Obrazec za namenitev dohodnine               Hvala vam za vašo podporo!

bottom of page