top of page

datum: 23. maj 2017 avtor: Andreja Šalamun - ENERGETIKA.NET - ENERGIJA DOMA

 

Mladi v predelavo avtomobilov iz bencinskega pogona na električnega

Eko sklad bo letos podprl vsaj 21 okoljskih komunikacijskih projektov in dogodkov, med njimi tudi projekt organizacije Alpe Adria Green (AAG), Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki ima naslov Od bencina k elektriki – predelava avta – pilotni projekt AAG za mladino.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: AAGKot pravijo v AAG, je namen pilotnega projekta, ki že poteka, približati trajnostno oziroma natančneje elektro mobilnost mladim. Gre za izobraževalen, promocijski in ozaveščevalen projekt, pravijo v omenjeni organizaciji.

Prepričano so namreč, da predvsem mladi malo vedo o možnostih uporabe električnih vozil v praksi, zato je po njihovem mnenju treba razviti in izvajati ukrepe ozaveščanja in izobraževanja za prehod v zeleno, trajnostno mobilnost in promet ter mlade vzgajati in izobraževati za trajnostni razvoj. 

»V naši družbi znanja ni dovolj le pridobivati odrasle kupce/voznike električnih avtomobilov, ampak je pomembneje seznaniti in sistematsko izobraziti mladino v tehničnem poznavanju električnega avta,« so prepričani v AAG. 

Idejo uresničujejo v obliki pilotnega projekta predelave avta na bencinski pogon v električnega. »Za pilotni projekt smo se odločili zato, ker bomo iz projektnih aktivnosti, izvedenih na vnaprej določenih ciljnih skupinah (dijakih srednjih tehničnih šol) ter evalviranih rezultatih in izkušnjah izdelali predlog stalnega program usposabljanja dijakov srednjih tehničnih šol v predelavi bencinskega v električni avtomobil,« pojasnjujejo. Dodajajo, da »odločitev za predelavo avta za dve osebi delno rešuje tudi problematiko racionalizacije avtomobilske mobilnosti, saj se po dosedanjih statistikah povprečno v avtu ne vozita niti dve osebi. To avtomatično pomeni tudi varčevanje z energijo in prostorom.«

 

Smart predelali na električni pogon


Tako je 20 dijakov ciljnih srednjih tehničnih šol med 16. in 19. majem aktivno sodelovalo pri predelavi osebnega avtomobila smart z bencinskim motorjem na notranje izgorevanje v avtomobil na električni pogon, ki bo primeren za vključitev v redni promet (s homologacijo). Predelava se je odvijala na Inštitutu Makron v Češnjici pri Kropi. Pri tem so dijaki spoznavali praktične razlike med bencinskim in električnim pogonom ter rezultate predelave (kaj ostane, kaj nadomestimo ipd.). V nadaljevanju pa bodo dijaki v okviru usposabljanja spoznali tudi karakteristike uporabe ter načine polnjenja e-avtomobilov. »Projekt predvideva tudi izdelavo polnilca za e-avtomobil na sončno energijo, ki bo dosegljiv na javno dostopnih krajih,« so še dodali v AAG.

Poudarjajo, da ima specializirano izobraževanje dijakov več dodanih vrednosti, kot je na primer promocija deficitarnih poklicev in usposabljanje za nova delovna mesta v gospodarskih panogah prihodnosti, konkretno na področju e-avtomobilov (servis, promocija – prodaja – svetovanje, inoviranje, potencialni kupci, idr.).

V AAG poudarjajo, da bi za celotno uresničitev projekta potrebovali še dodatna finančna sredstva. »V ta namen smo za sodelovanje prosili vse elektro distributerje v Sloveniji, a se naši prošnji do zdaj ni odzval nihče. To kaže na nizko ozaveščenost vodstev podjetji, ki bodo v prihodnosti imela dobiček od vse večjega števila električnih avtomobilov na naših cestah,« menijo v AAG.

 

SONČEVE POZITIVKE

Od bencina k elektriki  

torek, 23. maj 2017 @ 10:54 CEST
Uporabnik: Sonce

Eko sklad bo v letu 2017 podprl vsaj 21 okoljskih komunikacijskih projektov in dogodkov.  V okviru razpisa je na Eko sklad prispelo 21 vlog, od katerih jih je bilo 15 uvrščenih v ocenjevanje. Za sofinanciranje je bilo izbranih 5 projektov organizacij med drugim tudi projekt Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave:

Od bencina k elektriki - predelava avta - pilotni projekt AAG za mladino.

Namen pilotnega  projekta, ki se že izvaja, je približati trajnostno mobilnost mladim. Bolj natančno v Električno trajnostno mobilnost (Elektromobilnost) na področju osebnega prometa. Projekt je namenjen mladim, saj je izobraževalen, promocijski in ozaveščevalen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Glavni izziv, s katerim smo se prijavljavili na razpis EKO SKADA, je nizka osveščenost širše javnosti, predsem mladih o možnostih uporabe električnih vozil v praksi. Zato je potrebno razviti in izvajati ukrepe ozaveščanja in izobraževanja za prehod v zeleno, trajnostno mobilnost in promet ter vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj. V naši družbi znanja ni dovolj le pridobivati odrasle kupce/voznike električnih avtomobilov, ampak je pomembneje seznaniti in sistematsko izobraziti mladino v tehničnem poznavanju električnega avta. Idejo realiziramo v obliki pilotnega  projekta predelave avta na bencinski pogon v električnega. 

Za pilotni projekt smo se odločili zato, ker bomo iz projektnih aktivnosti, izvedenih na vnaprej določenih ciljnih skupinah-  dijakih srednjih tehničnih šol, ter evalviranih rezultatov in  izkušenj izdelali predlog stalnega program usposabljanja dijakov srednjih tehničnih šol v predelavi bencinskega v električni avtomobil. Odločitev za predelavo avta za 2 osebi delno rešuje tudi problematiko racionalizacije avtomobilske mobilnosti, saj se po dosedanjih statistikah povprečno v avtu ne vozita niti 2 osebi. To avtomatično pomeni tudi varčevanje z energijo in prostorom.

20 dijakjav ciljnih srednjih tehničnih šol od 16.05 do 19.05.2017 že aktivno sodelujejo pri  predelavi osebnega avtomobila SMART z bencinskim  motorjem na notranje izgorevanje  v  avtomobil na električni pogon, ki bo primeren   za vključitev v redni promet (s homologacijo). Predelava poteka na Inštitutu Makron v Češnjici pri Kropi. Celoten postopek predelave avtomobila je na praktičen način prikazan dijakom, ki bodo na podlagi interaktivne metode usposabljanja neposredno vključeni v postopek predelave. Poleg tega bodo  spoznavali praktične razlik med bencinskim in električnim pogonom  ter rezultate  predelave (kaj ostane, kaj nadomestimo, ipd.)

Dijaki bodo v nadaljevanju v okviru usposabljanja spoznali tudi karakteristike  uporabe ter načine polnjenja e - avtomobilov. Projekt predvideva tudi izdelavo polnilca za e-avtomobil na sončno energijo, ki bo dosegljiv na javno dostopnih krajih.

Specializirano izobraževanje dijakov ima več dodanih vrednosti: promocija deficitarnih poklicev in  usposabljanje za nova delovna mesta v gospodarskih panogah prihodnosti, konkretno  na področju e-avtomobilov (servis, promocija - prodaja - svetovanje, inoviranje, potencialni kupci, idr.)

Vzporedno bo AAG  izvajal promocijske aktivnosti v osnovnih in srednjih šolah ter v širši javnosti, z opisom projekta (video, prospekti, TV predstavitve), z uporabo predelanega električnega avtomobila za izvajanje promocijskih dejavnosti ter dejavnosti AAG. Vse promocijske dejavnosti bodo potekale  z navedbo ključne udeležbe Eko sklada.

Izhajajpč iz rezultatov  programa, bomo v AAG izdelali predlog rednega usposabljanja mladine v deficitarnih poklic v uporabi nove tehnologije, na podlagi predelave avtomobila na bencinski pogon v avtomobil na električni pogon, njegovih delov, o možnostih izboljšav - inoviranje, o testiranjih, o električnem pogonu na splošno in primerjalnem pregledu električnih osebnih vozil v svetu in pri nas, bomo pripravili predlog izobraževalnega programa in ga predlagali pristojnemu ministrstvu za vključitev v redni učni program za srednje tehnične šole.

EKO SKLAD je podpru ta projekt z sofinanciranjem, vendar bi do končne realizacije potrebovali še dodatna finančna sredstva. Za ta namen smo poslali prošnje z ponudbo za sodelovanje vsem elektro distributerjem v Sloveniji, vendar se naši prošnji do današnega dne ni odzval nihče, kar kaže na nizko ozaveščenost vodstev podjetjij, katera bodo v prihodnosti imela dobiček od vsevečjega števila električnih avtomobilov na naših cestah .

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green:
Vojko Bernard

GTV - Gorenjska televizija

Objavljeno je bilo 15. sep. 2017

15.09.2017je v Kranju potekal izbor najboljše Gorenjske Gazele, prav tako pa so se na Šolskem centru Kranj zbrali nominiranci, nagrajenci prejšnjih let in kranjski ter gorenjski podjetniki. Zbrane je nagovoril župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar, ki je izpostavil predvsem pozitivne

GORENJSKI GLAS

 

Pri predelavi bencinskega avtomobila v električnega so sodelovali tudi dijaki kranjske tehniške šole (z leve) Jaka Novak, Kristjan Cuznar in Matija Topolovec, ob njih vodja projekta Tony Mlakar iz AAG. / Foto: Gorazd Kavčič

Iz »bencinarja« v e-avtomobil

Besedilo: Simon Šubic 
Kategorija: Zanimivosti / sobota, 21. oktober 2017 / 17:25  

 

Sedemnajst dijakov iz Kranja, Škofje Loke in Ljubljane je v okviru pilotnega trajnostnega projekta Alpe-Adria Green v petih dneh avtomobil na bencinski pogon predelalo v električnega.

Kranj – Mednarodna okoljska organizacija Alpe-Adria Green (AAG) z Jesenic že nekaj časa za ekološke patrulje na območju Triglavskega narodnega parka uporablja avtomobil Smart, ki so ga dijaki v okviru projekta E-Avto-Mladi iz bencinskega avtomobila predelali v električnega. »Gre za pilotni projekt, v katerem so se dijaki usposobili v novi tehnologiji, ki je zagotovo prihodnost avtomobilske industrije, saj številne države že sprejemajo zakonske predpise, zaradi katerih se bencinski in dizelski avtomobili iz prometa umikajo, prednost pa dobivajo električni avtomobili. V tem projektu so se seznanili s konceptom delovanja električnega avtomobila, ki je popolnoma enak kot pri avtomobilu Tesla,« je razložil Tony Mlakar iz AAG, vodja projekta E-Avto-Mladi.

V projektu, ki ga je sofinanciral Eko sklad, potekal pa je v sodelovanju z Inštitutom Metron ter Inštitutom Jožef Stefan, je sodelovalo sedemnajst dijakov in mentorji s Srednje tehniške šole Kranj, Srednje strojne šole Škofja Loka ter Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad Ljubljana. Namen projekta je bil promocija trajnostnega urbanega razvoja, ki vključuje trajnostno mobilnost ter spodbujanje okolja za ustvarjanje lokalnih zelenih delovnih mest. »Rezultati projekta so fantastični, šole so navdušene in nismo mogli niti zadostiti vsemu povpraševanju, zato upamo, da ga bomo tudi nadaljevali v še večjem obsegu. Z Inštitutom Metron oziroma Andrejem Pečjakom, ki je eden največjih naših strokovnjakov na tem področju, se že dogovarjamo, kako to idejo razviti tudi v podjetniško idejo,« je še razložil Mlakar in dodal, da se že pripravlja takšen program, ki bi lahko postal redni učni program za srednje poklicne šole.

Kristjan Cuznar, dijak elektrotehnike na Srednji tehniški šoli Kranj, je dejal, da je pri predelavi avtomobila užival. »Izvedel sem veliko novega, kar mi bo koristilo v prihodnosti, ko bodo električni avtomobili še pridobili veljavo. V Šolskem centru Kranj naj bi izvedli tudi projekt izdelave električne polnilnice za te avtomobile,« je napovedal.

GORENJSKI GLAS​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiji od leve proti desni: moderator okrogle mize Tony Mlakar in sogovorniki Marija Vičar, Matej Ogrin, Bogdan Janša, Darinka Maraž Kikelj in Bojan Dejak

Rešitev tudi višje parkirnine

Besedilo: Mateja Rant 
Kategorija: Gorenjska / sreda, 18. oktober 2017 / 08:10  

 

Za omejitev motornega prometa na območju Triglavskega narodnega parka bodo potrebni tudi nekateri drastični ukrepi, so ugotavljali ne torkovi okrogli mizi o problematiki prometa v naravovarstveno zaščitenih območjih, ki jo je pripravilo društvo za varstvo okolje Alpe Adria Green (AAG).

Lesce – Povečan turistični obisk v letošnji poletni sezoni je tudi v gorenjskih turističnih središčih s seboj prinesel povečan promet, kar vpliva na obremenjenost okolja in narave. Območje Triglavskega narodnega parka (TNP) je eno turistično najbolj obleganih v državi, opozarjajo v AAG. Ob tem opažajo, da širša javnost opozoril o preobremenjenosti okolja in možnih ukrepih za zaščito okolja ne dojema kot sredstva za zaščito narave, temveč kot napad na pravico do svobode gibanja in dostopanja do naravnih znamenitosti. Zato so tudi udeleženci okrogle mize poudarili, da bo najprej treba spremeniti miselnost ljudi.

Na problematiko povečanega prometa tudi v naravovarstveno zaščitenih območjih okoljske organizacije opozarjajo že dlje časa in tako so že pred leti začeli razmišljati o zaporah oziroma omejitvah motornega prometa v alpskih dolinah. Kljub vsem opozorilom pa se obremenitev okolja s prometom ne zmanjšuje, ampak celo povečuje. Tega problema se zavedajo tudi v javnem zavodu TNP, je priznal predsednik sveta TNP Bojan Dejak. »Kar opažam tudi skozi svoje okno, zahteva takojšnje ukrepanje, sicer bodo stvari postale neobvladljive.« Takega porasta obiska po njegovih besedah niso predvideli niti v zakonu o TNP niti v načrtu upravljanja TNP. »Predvideni ukrepi sicer niso nezadostni, niso pa pravilno strukturirani. Temu področju bo treba v načrtu upravljanja dati večjo veljavo.« Vse ukrepe, tudi morebitno omejevanje prometa in uvedbo plačilnih sistemov pa bi bilo treba po njegovem sprejeti v sodelovanju med javnim zavodom in lokalnimi skupnostmi.

Slednje so se letos poleti vsaka po svoje spopadale s povečanim obiskom. Darinka Maraž Kikelj z Občine Bohinj je poudarila, da se zavedajo problema obremenjenosti jezerske sklede, trajnostna mobilnost pa je zapisana v vseh ključnih dokumentih njihove občine. »Sedanji prometni režim ni trajnosten, saj imamo več kot devetdeset odstotkov parkirnih mest na območju jezera. To je spodbudilo razmišljanje, da bodo potrebni bolj rigorozni ukrepi.« Bolj drastične ukrepe pri omejevanju prometa predlaga tudi nekdanja direktorica zavoda TNP Marija Vičar, ki rešitev vidi v uvedbi cestnin in povišanju parkirnin. »Določena območja, recimo dolino Vrat ali Vršič, bo v prihodnje verjetno treba tudi zapreti za večje količine obiskovalcev in obisk razporediti v daljšem časovnem okviru.« S tem se je strinjal tudi podžupan Občine Kranjska Gora Bogdan Janša. »Obisk motoriziranih vozil v dolini Vrat je letos podiral vse rekorde in posledice so katastrofalne,« je opozoril in dodal, da se je treba zavedati, da vstop v dolino predstavlja nadstandard in bi moral biti tako tudi ovrednoten.

Tudi po prepričanju Mateja Ogrina iz društva za varstvo Alp Cipra Slovenija bi se morali zavedati, da je dostopanje z vozili v osrčje TNP nadstandard, ki ga je treba plačati. »Iz tujine poznamo primere gorskih vasi brez avtomobilov, kjer trajnostno mobilnost tržijo kot dodano vrednost turizmu,« je navedel primer dobre prakse in dodal, da urejati promet ni znanost, je pa zahtevno politično početje.

GORENJSKI GLAS

 

Fakultete so svoje programe dijakom predstavile v okviru kariernega sejma v šolski avli. / Foto: Tina Dokl

Promocija tehniških poklicev

Besedilo: Mateja Rant 
Kategorija: Kranj / ponedeljek, 11. december 2017 / 07:59  

 

Na dnevu odprtih vrat v Šolskem centru Kranj so pripravili predstavitev študija na fakultetah, na katere se najpogosteje vpisujejo njihovi dijaki.

Kranj – V Šolskem centru Kranj so pretekli teden pripravili že tradicionalni dan odprtih vrat. Dopoldne so se v okviru kariernega dneva dijakom predstavile fakultete predvsem tehniških smeri, popoldne pa so na Robotkovem dnevu za učence organizirali različne delavnice. »Na študijski tržnici v avli šole so imeli dijaki priložnost spoznati 21 fakultet in visokih šol, pet fakultet je za gimnazijce pripravilo tudi predavanja po predavalnicah,« je razložila koordinatorka kariernega dneva Mirjana Erlah Košnik. Pojasnila je, da tako lahko dijaki pred vpisom zberejo informacije o posameznih fakultetah ter se spoznajo s profesorji in študenti. Na ta način jim poskušajo olajšati odločitev, katere fakultete bodo obiskali ob informativnih dnevih. Na karierni dan povabijo tudi delodajalce, člane združenja Konektor. V okviru Robotkovega dneva pa so se učenci, ki jih zanimajo tehniški poklici, lahko seznanili s poklicnimi programi, za katere izobražujejo v Šolskem centru Kranj. Obiskovalci so si ves dan lahko ogledali tudi električni avto, ki so ga v okviru aktivnosti projekta E-Avto-Mladi ustvarjali tudi njihovi dijaki in mentorji v sodelovanju z Alpe Adria Green, Inštitutom Metron in Inštitutom Jožefa Stefana.

bottom of page